Nowy Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o utworzeniu Telefonu Zaufania dla Osób z Ukrainy. Uruchomione zostały dwa numery: bezpłatny 800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora 22 290 7000. Ideą tworzonego Telefonu Zaufania jest …