PO PRZYJEŹDZIE – KROK PO KROKU

KROK 1- PRZED ZGŁOSZENIEM DO URZĘDU

Przed zgłoszeniem do urzędu należy wykonać zdjęcie do dokumentów.

Adresy fotografów w Złotowie:

Video – Ars – Bohaterów Westerplatte 2, 77-400 Złotów 
Foto- Mars – Cechowa 11, 77-400 Złotów

Zdjęcia do dokumentów dla osób z Ukrainy mieszkających  na terenie Miasta Złotów są darmowe, ale najpierw należy pobrać karteczkę w Urzędzie Miasta – karteczka upoważnia do darmowego zdjęcia wszędzie w Złotowie.

Dla mieszkańców innych gmin np. Gminy Krajenka koszt zdjęć to 30zł.

Następnie należy zarejestrować polski numer telefonu:

Startery do każdej sieci można kupić w cenie 5zł na poczcie, w salonie danej sieci telefonicznej i w większości sklepów. Kupiony numer trzeba zarejestrować! Do rejestracji potrzebny jest paszport lub inny dokument tożsamości. Rejestracja numeru jest możliwa w sklepie po zakupie, salonach, punktach partnerskich np:
Krajenka Urząd Pocztowy, ul. Złotowska 12, 77-430 Krajenka
– Sklep ŻABKA, ul. Ks. Domańskiego 11, 77-430 Krajenka
– Salon Play – Wojska Polskiego 17, 77-400 Złotów
– Salon T-mobile – aleja Mickiewicza 28, 77-400 Złotów
– Salon Orange – Bohaterów Westerplatte 11d, 77-400 Złotów
– Salon Plus – Wojska Polskiego 17, 77-400 Złotów
Zlotów Urząd Pocztowy – Aleja Piasta 4, 77-400 Złotów

O dostępnych ofertach polskich sieci dowiesz się tutaj.

Kolejnym ważnym etapem jest założenie poczty elektronicznej, jeżeli ktoś nie ma.

Pocztę można założyć przez przeglądarkę Google, portal: wp.pl, interia.pl, onet.pl poczta.o2. Przy zakładaniu konta należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu. Nazwę użytkownika i hasło do poczty ustawiamy samodzielnie.


KROK 2 – NADANIE NUMERU PESEL I PROFILU ZAUFANEGO

Nadanie numeru pesel jest opisane tutaj.

Profil zaufany osoby z Ukrainy mogą założyć w urzędzie podczas rejestracji numeru PESEL!

Założenie profilu zaufanego to kolejny ważny krok. Dzięki profilowi zaufanemu można załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Profilem Zaufanym możesz podpisywać elektroniczne wnioski do urzędów np. swój wniosek o świadczenie 500+.

Jak podpisać wniosek np. o 500+ Profilem Zaufanym opisane jest tutaj.


KROK 3 – ZAŁOŻENIE KONTA W BANKU

Można założyć konto w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie w oddziale w Krajence!

Dane potrzebne do założenia w języku polskim lub angielskim:

 • DOKUMENT TOŻSAMOŚCI
 • PESEL
 • NAZWISKO PANIEŃSKIE
 • NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI
 • ADRES Z UKRAINY
 • DATA I MIEJSCE URODZENIA
 • JEŚLI MASZ NADANY TO NUMER NIP
 • POLSKI NUMER TELEFONU
 • POLSKI ADRES

Adres SBL w Złotowie oddział w Krajence:
Władysława Jagiełły 1,
77-430 Krajenka
tel: 67 263 85 63

W zalezności od ilości wniosków założenie konta może potrwać 1-2 dni.

Konto możesz też założyć w innych bankach w Złotowie np. w banku PKO BP https://www.pkobp.pl/dlia-ukrainy/

 • Zanim wybierzesz się do banku, warto zadzwonić na infolinię w języku ukraińskim, którą udostępnia większość banków. Łatwiej Ci będzie w swoim ojczystym języku zapytać o opłaty czy wymagane dokumenty.
 • Teoretycznie, aby założyć konto dla Ukraińca, wystarczy, aby do banku przyszła tylko osoba, która chce je otworzyć. Jednak rzadko zdarza się, aby doradcy w oddziale mówili po ukraińsku. Dlatego dla własnego komfortu warto wziąć ze sobą zaufaną osobę, która zna ukraiński albo z którą porozumiewacie się po angielsku.
 • Pamiętaj, że aby otworzyć konto bankowe, trzeba pokazać dokumenty (np. paszport czy kartę pobytu), w których znajdują się dane wrażliwe. Nie musisz się obawiać pokazania ich pracownikowi banku, ale zwróć uwagę, aby nie miały dostępu do nich osoby postronne.
 • Banki znacząco uprościły procedury i w większości banków wystarczy mieć tylko paszport, aby założyć konto.
 • Jeśli planujesz na stałe zostać w innym kraju niż Polska, to weź pod uwagę, że płatności w innych walutach niż złoty (np. wypłacanie gotówki za granicą) mogą być płatne.

KROK 4 – POMOC FINANSOWA
(300 złotych na start MGOPS i świadczenie 500+ na dzieci PUE ZUS) 

Po ukończeniu powyższych kroków zachęcamy do zgłoszenia się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence (MGOPS) w celu uzyskania 300zł na start oraz złożenia elektronicznego wniosku w PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) o świadczenie 500zł na każde dziecko (500+).

Z 300 złotych “na start” może skorzystać: 

 • obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • obywatel Ukrainy, który posiada Kartę Polaka i przybył do Polski z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych,
 • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • dzieci obywateli Ukrainy.

Wypłata pieniędzy następuje do 30 dni roboczych po zgłoszeniu na podane konto bankowe.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy – dostępny bezpośrednio w miejscu składania dokumentów (MGOPS KRAJENKA)
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy np. paszport – do wglądu,
 • potwierdzenie nadania numeru PESEL, wydane np. przez Urząd Miasta i Gminy Krajenka
 • niezbędny jest też numer konta na które ma być wypłacone świadczenie oraz aktualny adres pobytu

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie może złożyć osoba starająca się o świadczenie lub w przypadku osób niepełnoletnich –  jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Krajenka?

Wnioski w tej sprawie przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Krajenka ul. ks. Domańskiego 22, 77-430 Krajenka.

tel:  67 263 80 81

Więcej informacji o świadczeniu 300zł na start dostępne tutaj.

Świadczenie wychowawcze ZUS – 500+

500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

UWAGA!!! ŚWIADCZENIE OTRZYMASZ OD MIESIĄCA W KTÓRYM ZŁOŻYŁEŚ WNIOSEK. Przykład: jeśli wniosek złożysz 30 kwietnia – otrzymasz świadczenie od kwietnia. Jeśli złożysz wniosek 1 maja – świadczenie otrzymasz od maja.

Jak złożyć wniosek?

KLIKNIJ TUTAJ ŻEBY ZOBACZYĆ PORADNIK KROK PO KROKU

Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

 • paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada),
 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku,
 • numer rachunku bankowego w Polsce,
 • numer telefonu w Polsce i adres e-mail
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,
 • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Gdzie uzyskać pomoc w złożeniu wniosku

Pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek.
Informacje o świadczeniu 500+ można uzyskać:

 • w dowolnej placówce ZUS  
 • podczas e-wizyty w ZUS  
 • na infolinii pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl
 • na stronie internetowej ZUS

Placówka ZUS w Złotowie
77-400 Złotów, Al. Piasta 37
tel:  22 560 16 00

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.